İLBARS
HUKUK BÜROSU

Ankara Merkezli Hukuk Büromuz

Kapsamlı Faaliyet Alanı ile Avukat ve Hukuki Danışmanlık Desteğine İhtiyaç Duyan Müvekkillerine 

Güncel ve Teknolojik Enstrümanlardan Yararlanarak  Hukuki Uyuşmazlıklarda Rehberlik Etmektedir.

Gerçek kişiler için

Avukat ve Hukuki Danışmanlık

İlbars Hukuk Bürosu olarak gerçek kişilerin hukuki yolculuklarında yanlarında bulunmaktan, resmi makamlar nezdinde temsil etmekten, önleyici tedbirlerin alınmasında rehberlik vermekten ve sulh imkanı bulunan durumlarda arabuluculuk faaliyetleri gerçekleştirmekten gurur duyarız. Her bireyin savunulma hakkı mutlak ve müdahale edilemez niteliktedir. Bu kadim hakkın kullanımı için tarafımızla işbirliğine gönüllü olan müvekkillerimize haklarını savunma konusundaki kararlılığımızı temin ederiz.

İlbars Hukuk Bürosu ile çalışmak tüm bu avantajları beraberinde getirir:

 

Bireysel Yaklaşım

 Her uyuşmazlık münferit koşul ve özellikler taşır. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlayarak özel bir yaklaşım geliştiririz.

Güvenilirlik ve Dürüstlük

 Müvekkillerimize en esaslı taahhüdümüz dürüstlüktür. İki tarafın olduğu, kazanmanın da kaybetmenin de işin doğasında olduğu dava süreçlerinde hiçbir zaman haksız menfaat sağlama uğruna umut tacirliği yapmayız. Son söz danışanlarımıza ait olmak üzere karşılaşılan sorunlarda statejilerimizi ve olası yöntemleri paylaşır, tavsiyede bulunur ve profesyonel görüş bildiririz.

İletişim ve Şeffaflık

 Müvekkillerimize hukuki süreç boyunca eşlik eder ve ilerlemeyi güncelleriz.

Hassasiyet ve Gizlilik

Danışanlarımızın en yakınlarına dahi anlatamayacağı yükleri paylaşır tüm süreçleri gizlilik içerisinde yürütürüz. Yargı merci değil de hak savunucusu olmanın bilinci ile danışanlarımızı yaptıkları eylemlerden dolayı hiçbir zaman yargılamayız.

Şirketler İçin 

Avukat ve Hukuki Danışmanlık

Gerçek kişiler gibi şirketler de büyüklüğüne, uyuşmazlık türlerine göre kendine özel avukat faaliyetine ve hukuki desteklere ihtiyaç duyar. 

İlbars Hukuk Bürosu olarak şirketlere ve diğer tüzel kişilere de avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirketlerin sahip olduğu sektörel risklerin tahlili ve buna yönelik önleyici tedbirlerin alınarak şirketin korunması gerekmektedir. 

İlbars Hukuk Bürosu danışan şirketlerine şu taahhütlerde bulunur: 

Önleyici Avukatlık

Şirketler ticari faaliyetlerinde birçok risk ile karşı karşıyadır. Bu risklerin önlenmesi için risk analizlerinin yapılması, sözleşme tanzim ve mevcuttaki sözleşmelerin güncellenerek tadil edilmesi gerekmektedir. 

Dava Yönetimi 

Şirket müvekkillerin dava süreçlerini yönetirken teknik konularda şirket ile yakın temasta bulunarak şirketin çıkarlarını en üst düzeyde savunmaya çalışıyoruz. 

Alacak Takibi

Şirket müvekkilerin alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile kamu gücünün sağlamış olduğu cebri icra yolu ile alacakların tahsilini sağlamayı amaçlıyoruz. 

Yasal Uyumluluk

Her şirketin faaliyet gösterdiği alana münhasıran düzenlenen yasal düzenlemelerin takibini ve aktarımını sağlıyoruz.

İşletme içi Eğitim

Şirket çalışanlarının ya da şirket müşterilerinin başlatabileceği her türlü yasal sürecin önüne geçmek için şirketlerin ilgili birimleri ile paylaşımda bulunarak yasal riskleri en iyi şekilde minimize ediyoruz. 

İLETİŞİM

YUNUS EMRE MAH. DEREBOYU SK NO 85/1  YENİMAHALLE ANKARA 

 ilbarshukuk@gmail.com
+90 546 192 90 06

 

AYM logo

İLETİŞİM FORMU

Görüşmelerimiz yalnız randevu ile gerçekleştirilmektedir.

İletişim Formu

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukukun içinde yer almakta olup arsa, arazi, bina gibi taşınmazlarla ilgili hukuki düzenlemelerdir. Maliklerin arasında…

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku; kişi haklarında haksız fiil veya herhangi bir sebepten kaynaklanan zararları gidermek amacıyla bir çok kişi tazminat avukatı…

İcra ve İflas Hukuku

icra ve iflas her ne kadar birlikte anılsalarda ayrı ayrı ele almak gerekmektedir fakat belirtmek gerekir ki birlikte anılmasının sebebi ikisinin de alacak..

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku; sigortalı ile sigortacı arasındaki hukuki ilişki ile sigorta ile uğraşan şirketlerinin çalışmalarını düzenleyen Ticaret hukukunun …

Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanında çalışan avukatlar halk arsında ceza avukatı olarak da anılsa da ülkemizde avukatlıkta uzmanlaşma ve… 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Halk arasında göçmen avukatı, yabancılar avukatı olarak da anılan yabancılar hukuku alanında çalışan avukatlar ülkede …

İdare Hukuku

Kişi ve tüzel kişiler ile idare arasında uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki işlere bakan avukatlara halk arasında idare avukatı …

Miras Hukuku

Gerçek Kişinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi ve ölüm karinesi sonucu malvarlığının hak ve borçları ile birlikte kime nasıl …

 

Aile Hukuku

Aile hukuku alanında çalışan avukatlara halk arasında aile avukatı ve ya boşanma avukatı denmektedir. Ek …

 

Sözleşme Hukuku

Sözleşme: iki veya daha fazla, gerçek ya da tüzel kişinin belirli bir konu hakkında hukuki sonuç doğuracak şekilde…

Tanıma ve Tenfiz Hukuku

Yargı kararları konusunda, yabancı mahkeme kararlarına dayanarak, kafamıza göre başka bir ülkede icrai organları …

İş Hukuku

İnsan hayatında çalışma hayatı büyük bir yer kaplamaktadır. Çünkü, tüm zamanlarda insanlar hayatlarını idame …

Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamına giren dava ve işlerle müvekkiline hukuki danışmanlık ve …

Tahkim Hukuku (Ulusal/Uluslararası)

Taraflar arasındaki ihtilafları tahkim aracılığıyla çözüme kavuşturmada hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren…

Bilişim Hukuku

İnsanlığın son zamanlarında teknoloji oldukça gelişmiştir ve bu gelişim hızlıca devam etmektedir. Bu gelişmenin sonucunda… 

Ticaret Hukuku

Şirketlerin diğer şirketler, müşterileri ve diğer ticari işleri ile ilgili ilişkilerinde ve ticaret hukukunun kapsamına giren …

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin korunması Kanunu kişilerin bilişim alanında dağıtılan verilerinin korunması amacıyla daha yeni bir …

Hukuki Mütalaa ve Uzman Görüşü Hazırlanması

Uyuşmazlıklarınız da veya önleyici avukatlık hizmeti olarak hukuki mütalaa ve uzman görüşü hazırlanması. 

Hayvan Hakları Hukuku

Hayvaları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının ihlal edilmesi sonucu oluşan hukuki uyuşmazlıklar…

Bankacılık Ve Finans Hukuku

Servetininiz ile ilgili mevduat, borsa v.b. alanlarda ki hukuki sorunların çözüme kavuşturulması.