Aile Hukuku

 Aile Avukatı Kimdir ? Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku alanında çalışan avukatlara halk arasında aile avukatı veya boşanma avukatı denmektedir. Ek olarak, aile avukatları aile hukuku alanında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedirler.

T.C. Anayasası 41. maddesine göre “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.” Aile hukukunun temel kaynağı Türk Medeni Kanunu’dur. Ayrıca, aile en küçük insan topluluğudur. Buna göre, aile hukuku; bu topluluğun gerek aralarındaki ilişkiyi gereke doğrudan doğruya toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu kurallardır.

Dar anlamdaki aile evlilik birliği ile meydana gelir. Evlilik sonucu aile bireylerinin birbirlerine karşı bir takım hak ve yükümlülükleri doğar. Bu nedenle aile bireylerinin aralarındaki gerek kişisel gerekse mali (parasal) ilişkileri düzenlemek için bazı hukuk kurallarına ihtiyaç vardır, Kısaca aile ilişkileri olarak adlandırabileceğimiz bu ilişkileri düzenleyen hukuk normları aile hukukudur.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Aile Hukukuna Egemen Olan İlkeler

 • Süreklilik ve Birlik İlkesi: Aile hukukunun düzenlediği ilişkiler sürekliliğe dayanmaktadır. Örneğin; eşler arasındaki ilişki nikah töreni ile başlar. Ayrıca, eşler arasındaki ilişki tek taraflı irade beyanıyla son bulmaz. Son bulabilmesi için, kanunda yazan gerekçelerin varlığı ve hakimin hükmü gerekmektedir. Birlik ilkesi ise Medeni Kanun’un birçok maddesinde geçmektedir.
 • Zayıfların Korunması İlkesi
 • Düzenleme Serbestliğinin Bulunmaması İlkesi: Kanunda düzenlenmemiş bir ilişkiyi veya kurumu eşler kendi aralarında yaptıkları anlaşma ile kuramazlar. Kısaca, aile hukukunun hükümleri genellikle emredicidir.
 • Devletin Karışması İlkesi: Anayasamızda ailenin Türk toplumunun temelidir hükmüne binaen, toplum aile hukuku ilişkileri, diğer hukuki ilişkilerden daha büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple, devlet aile hukuku ilişkilerine daha çok müdahil olmaktadır.
 • Eşler Arasında Eşitlik İlkesi

Aile Hukukunda Davalar

 • Nişanlanmaya ilişkin davalar
 • Evliliğin varlığına ilişkin davlar
 • Olağan ve olağan dışı evlenmeye izin davası
 • Bekleme süresinin (iddet müddeti) kaldırılması davası
 • Evlendirme memurunun ret kararına itiraz
 • Boşanma davası
 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Kocanın soyadını kullanmaya ilişkin davalar
 • Aile hukukuna ilişkin tazminat davaları
 • Nafakaya ilişkin davalar
 • Velayet davası

gibi birçok dava türü vardır. Bu nedenle, aile hukuku alanında çokça dava türü olduğundan hangi hukuki yollara başvurulacağının tespiti konusunda alışılagelmiş adı ile aile avukatı vasıtası ile süreç yönetmek önemlidir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davalası olarak ikiye ayrılarak görülmektedir. Eşlerin menfaatlerinin üstünlüğü gereği anlaşmalı boşanma avukatlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir.  Anlaşmalı boşanma davası her açıdan çok daha ekonomik, hızlı ve tarafların üzerinde yarattığı psikolojik tahribat olarak çok daha az etki bırakmaktadır.

Eşlerin çocuklarının olması halinde de anlaşmalı boşanma protokolü ile her konuda tam mutabakata varılması gerekmektedir. Ancak nafaka kamu düzeni ile ilgili olduğundan çocuğun üstün yararı nafakaya hükmedilmesini gerektirmekteyse anlaşmalı boşanma sonrasında dahi nafaka talebinde bulunulabilmektedir.