Kategoriler

KATEGORİLER

Gayrimenkul (Taşınmaz) Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukukun içinde yer almakta olup arsa, arazi, bina gibi taşınmazlarla ilgili hukuki düzenlemelerdir. Maliklerin arasında…

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku; kişi haklarında haksız fiil veya herhangi bir sebepten kaynaklanan zararları gidermek amacıyla bir çok kişi tazminat avukatı…

İcra ve İflas Hukuku

icra ve iflas her ne kadar birlikte anılsalarda ayrı ayrı ele almak gerekmektedir fakat belirtmek gerekir ki birlikte anılmasının sebebi ikisinin de alacak..

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku; sigortalı ile sigortacı arasındaki hukuki ilişki ile sigorta ile uğraşan şirketlerinin çalışmalarını düzenleyen Ticaret hukukunun …

Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanında çalışan avukatlar halk arsında ceza avukatı olarak da anılsa da ülkemizde avukatlıkta uzmanlaşma ve… 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Halk arasında göçmen avukatı, yabancılar avukatı olarak da anılan yabancılar hukuku alanında çalışan avukatlar ülkede …

İdare Hukuku

Kişi ve tüzel kişiler ile idare arasında uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki işlere bakan avukatlara halk arasında idare avukatı …

Miras Hukuku

Gerçek Kişinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi ve ölüm karinesi sonucu malvarlığının hak ve borçları ile birlikte kime nasıl …

 

Aile Hukuku

Aile hukuku alanında çalışan avukatlara halk arasında aile avukatı ve ya boşanma avukatı denmektedir. Ek …

 

Sözleşme Hukuku

Sözleşme: iki veya daha fazla, gerçek ya da tüzel kişinin belirli bir konu hakkında hukuki sonuç doğuracak şekilde…

Tanıma ve Tenfiz Hukuku

Yargı kararları konusunda, yabancı mahkeme kararlarına dayanarak, kafamıza göre başka bir ülkede icrai organları …

İş Hukuku

İnsan hayatında çalışma hayatı büyük bir yer kaplamaktadır. Çünkü, tüm zamanlarda insanlar hayatlarını idame …

Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamına giren dava ve işlerle müvekkiline hukuki danışmanlık ve …

Tahkim Hukuku (Ulusal/Uluslararası)

Taraflar arasındaki ihtilafları tahkim aracılığıyla çözüme kavuşturmada hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren…

Bilişim Hukuku

İnsanlığın son zamanlarında teknoloji oldukça gelişmiştir ve bu gelişim hızlıca devam etmektedir. Bu gelişmenin sonucunda… 

Ticaret Hukuku

Şirketlerin diğer şirketler, müşterileri ve diğer ticari işleri ile ilgili ilişkilerinde ve ticaret hukukunun kapsamına giren …

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin korunması Kanunu kişilerin bilişim alanında dağıtılan verilerinin korunması amacıyla daha yeni bir …

Hukuki Mütalaa ve Uzman Görüşü Hazırlanması

Uyuşmazlıklarınız da veya önleyici avukatlık hizmeti olarak hukuki mütalaa ve uzman görüşü hazırlanması. 

Hayvan Hakları Hukuku

Hayvaları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının ihlal edilmesi sonucu oluşan hukuki uyuşmazlıklar…

Bankacılık Ve Finans Hukuku

Servetininiz ile ilgili mevduat, borsa v.b. alanlarda ki hukuki sorunların çözüme kavuşturulması.

Exit mobile version