İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukukunda Avukat Rolü

İşveren ile işçi arasındaki uyuşmazlıklarla iş ve çalışma hayatını düzenleyen yasal kurallardan oluşan hukuk dalına İş hukuku denirken bu alanda çalışan avukatlara ve vekilliğini yaptığı tarafa göre halk arasında iş hukuku avukatı denmektedir.

İnsan hayatında çalışma hayatı büyük bir yer kaplamaktadır. Günümüzde insanlar hayatlarını idame ettirebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorundadırlar. Sanayi devrimi ile birlikte endüstriyel üretime geçilmiş ve işçi ve işveren ilişkisi daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle çalışma hayatının bağlayıcı hukuk kuralları ile düzenlenme ihtiyacı artmış ve iş hukuku gelişmiştir. Bu kurallar günümüz ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir.

İş hukukunun temel ilkeleri arasında hem işverenin hem de işçinin haklarını korumak vardır.

 

Avukat Rolü

İşçi ile işveren arasında iş ilişkinin hukuk aleminde sonuç doğurması için aralarında iş sözleşmesi yapmaktadır.  İş hukuku alanında çalışan avukat yapılacak iş bu iş sözleşmesinin hazırlanması, imzalanması aşamalarında da danışmanlık yaparak işçi işveren ilişkisinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu aşamalarda verilen avukatlık hizmeti önleyici niteliktedir. İş sözleşmesine aykırı ortaya çıkan bir ihtilaf halinde ise işçi ya da işveren avukatı zorunlu arabuluculuk yoluna başvurur ve anlaşamama halinde İş Mahkemelerinde dava ikame eder. 

Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku: Diğer işletmelere nazaran daha küçük çalışanı bulunan işletmelerle bu işletmede çalışan işçiler arasındaki iş hukuku kapsamına giren hukuki uyuşmazlıkları düzenler. Ücret hizmet sözleşmesi, ikramiye, çalışma koşulları gibi taraflar arasında anlaşılan bir konuda taraflardan birinin aralarındaki anlaşmayı ihlali sonucu oluşan uyuşmazlıklar bireysel iş hukuku kapsamında karara bağlanır.

Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu İş Hukuku): Genelde büyük ve işçi sayısı fazla olan işletmelerde geçerlidir. İşçi ya da işverenin bağlı oldukları sendika veyahut federasyonlar gibi kuruluşlarda da uygulanır. Toplu iş sözleşmelerinde ki çıkabilecek; grev, lokavt, hakem kurulu, arabuluculuk gibi hukuki uyuşmazlıkları ve toplu iş sözleşmesinin hazırlanması, yapılması, sendikaların kuruluşu, sona ermesi gibi hukuki meseleleri ele almaktadır. 

İş Davaları

  • İşe iade davası
  • İşçilik alacakları davası
  • Hizmet tespit davası

gibi dava türleri iş hukukunun temelini oluşturmaktadır. 

Exit mobile version