ŞİRKET AVUKATI ANKARA

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Avukatı Kimdir?

Şirketlerin diğer şirketler, müşterileri ve diğer ticari işleri ile ilgili ilişkilerinde ve ticaret hukukunun kapsamına giren hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, dava takibinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren avukatlar ticaret hukuku avukatı olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, ticaret hukuku avukatı devlete de ticari konularda danışmanlık vermektedir. Ek olarak, belirli şirketlerin kanunen danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticari iş ve işlemlerde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda uygulanan bağımsız bir hukuk dalıdır. Ticaret hukukunu anlamak için öncelikle ticari iş ve işlemlerin ne olduğunun açıklayalım:

 • Ticari İş veya Ticari İşlem: Bir ticari işletmeyi ilgilendiren her türlü iş  ve işlemler ticari iştir. Ticari işletmenin tanımı TTK 11. maddede “Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.” şeklinde yapılmaktadır. Bu madde de belirtilen sınır ise Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

Ticaret Hukuku altı ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar:

 • Ticari İşletme Hukuku: Ticari işletmenin faaliyetleri ile tacir düzenlenmektedir.
 • Şirketler Hukuku: Kanunda sayılan şirketler ile ilgi düzenlemelerden oluşmaktadır. Kısaca, şirketler hukukunun konusu şirketlerdir. Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan 5 şirket vardır. Bunlar: kolektif şirket, adi Komandit şirket, paylı Komandit şirket, limited şirket ve anonim şirkettir. Ek olarak TTK’da sayılmayan adi şirketler de ticari iş ortaklıkları olduğundan ticaret hukuku kapsamında düzenlenmektedir.
 • Kıymetli Evrak Hukuku: Konusu çek, poliçe ve bonodur. Bunların geçerliliği, devri gibi konuları hukuki açıdan düzenlemektedir.
 • Sigorta Hukuku: Bu konu hakkındaki yazımızı okuyabilirsiniz.(bkz. sigorta hukuku)
 • Taşıma Hukuku: Konusu yolcu ve eşya taşınmadır.
 • Deniz Ticaret Hukuku: Konusu gemi, bayrak, kaptan, deniz aşırı satışı gibi ticari iş ve işlemlerdir.

Ticaret hukuku oldukça kapsamlı ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, ticari iş ve işlemlerinizin öncesinde ve sonrasında ticaret hukuku avukatı ya da şirketler hukuku avukatı olarak tanınan avukatlardan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti almanız oldukça önemlidir.

Ticari Davalar

Ticari davalar; mutlak ticari davlar, nisbi ticari davalar ve ticari sayılan davalar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

 • Rekabet yasağı davaları
 • Haksız rekabet davaları
 • Yayın sözleşmesine ilişkin davalar
 • Şirket birleşme ve devralmaları

gibi birçok dava ve işler ticaret hukukunun kapsamına girmektedir. Bu dava ve işlerin takibinde hangi dava türünün alanına girdiğinin tespitinde sürecin  daha sağlıklı ilerlemesi ve çözüme kavuşması için ticaret hukuku avukatı ya da şirketler hukuku avukatı tarafından yardım almak gerekmektedir.